Toekomstvisie

Momenteel is er een wapenstilstand tussen beide partijen, maar nog geen vredesakkoord. Hierdoor is het onmogelijk om uit te sluiten dat het conflict vroeg of laat uit de hand zal lopen. Beide partijen claimen hun rechten en beweren dat zij de rechtmatige eigenaren zijn van het gebied. Wij zijn echter van mening dat beide partijen de geschiedenis moeten accepteren en inzien dat het gebied al honderden jaren wordt bewoond door zowel Armeniërs als door Turken. Wat nu gebeurd is dat beide partijen hun claims proberen te bewijzen, waardoor culturele eigendommen worden verwoest of zelf helemaal vernietigd.

Binnenkort…

Go top