De Armeense Kwestie

Genocide of burgeroorlog?

Binnenkort…

Geschiedenis

Hoe heeft de Armeense kwestie zich kunnen ontwikkelen? Wat is de geschiedenis van de regio?
Meer…

Armeense opstanden

Toen de oorlog uitbrak, besloten enkele Armeense groepen in opstand te komen tegen de Turken.
Meer…

Kaukasusfront

Hoe heeft de Armeense kwestie zich kunnen ontwikkelen? Wat is de geschiedenis van de regio?
Lees meer…

Relocaties

Het Ottomaanse Rijk besloot tot de relocatie van Armeniërs een burgeroorlog te voorkomen.
Lees meer…

Armeens-Turkse oorlog

Hoe heeft de Armeense kwestie zich kunnen ontwikkelen? Wat is de geschiedenis van de regio?
Lees meer…

Armeense terreur

Armeense organisaties hebben na de oorlog aanvallen uitgevoerd om druk uit te oefenen op Turkije.
Lees meer…


Genocide?

Terwijl de Armeense en Westerse bronnen spreken over een Armeense Genocide, kiezen wij er voor om de gebeurtenissen te bestempelen als de Armeense kwestie. Om te spreken over een genocide, moeten we eerst weten wat het woord genocide betekent. Genocide is een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als ‘de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.’

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin zij bevestigden dat genocide een internationaal misdrijf is en zich verbonden dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen. Deze conventie definieert genocide als:

“een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen door ‘het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.”

ARTIKEL 2 VAN HET VERDRAG INZAKE DE VOORKOMING EN DE BESTRAFFING VAN GENOCIDE

Niemand in deze discussie ontkent de honderdduizenden doden. Echter voldoen de gebeurtenissen voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog niet aan de bovenstaande definitie. Daarom kiezen wij er voor om niet te spreken over een Armeense Genocide.

Go top